10 februari 2016 Oprichtingsvergadering Regio Midden Nederland

Utrecht / Lelystad, 30 december 2015   

Aan de lokale netwerken middels de secretarissen en voorzitters, erevoorzitters, leden van verdienste, de demissionaire DB en AB leden van de Kamercentrales Utrecht en Flevoland, de leden van thematische netwerken, de toegevoegde Eerste en Tweede Kamerleden, de Provinciale Statenleden, toegevoegde bestuursleden e.a. 

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u uit voor de ledenvergadering, tevens oprichtingsvergadering, van de Regio Midden Nederland op 
Woensdag 10 februari 2016
in het H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunantplein te De Bilt,
aanvang 20.30 uur.  

Direct voorafgaand aan deze vergadering, om 20.00 uur, zijn er afzonderlijke ledenvergaderingen van de demissionaire Kamercentrale Utrecht en de demissionaire Kamercentrale Flevoland ter vaststelling van hun respectievelijke afsluitende financiële stukken over 2015. Hiervoor bent u tevens van harte uitgenodigd op genoemde locatie.    

A G E N D A:

1. Opening en mededelingen 

2. Benoeming regiobestuur Midden Nederland:
Het interim-bestuur van de regio draagt de volgende kandidaten voor aan de ledenvergadering ter benoeming in het regiobestuur:
Voorzitter :                                                  Wouter Kolff    (Veenendaal)
1e Vice-voorzitter:                                       Jan de Haan   (Lelystad)
2e Vice-voorzitter:                                       Jan Hagens   (Zeist)
Secretaris:                                                    René Drost   (Lelystad)
Penningmeester:                                          Albert de Leeuw  (Zeewolde)
Opleidingen en talentmanagement:             Marieke Cannegieter  (Lelystad)
Communicatie en campagne:                       Maarten van de Wetering (Utrecht)
Jongeren:                                                     Mandy Schipper  (Almere)

De ledenvergadering van de lokale netwerken zijn op grond van artikel 8 resp. 9 van het huishoudelijk reglement tot het stellen van tegenkandidaten bevoegd. Tegenkandidaten kunnen bij één van de interim-secretarissen van de regio worden voorgedragen tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van de ledenvergadering met bijsluiting van cv en instemmingsverklaring.

3. Eerste en Tweede Kamerleden, Statenfracties, Waterschappen. 

4. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting. 

Aansluitend aan deze vergadering zal er een afsluitende borrel plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, Erik van der Marel en René Drost, interim-secretarissen Regio Midden Nederland