Aanmelden als kandidaat voor Provinciale Staten of Waterschap

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en Waterschappen. Voor de provincies Flevoland en Utrecht en de Waterschappen HdSR en Zuiderzeeland, kunnen kandidaten zich persoonlijk aanmelden tot 1 juni a.s.! Hoe, dat leest u hieronder. Een vergelijkbaar bericht van de secretaris, heeft u via de mail ontvangen:

Aan alle leden van de VVD Regio Midden Nederland,

Enkele weken geleden zijn de aanmeldingsformulieren voor de kandidaatstelling PS en WS 2019 alsmede de bijbehorende profielen naar de besturen van de lokale netwerken gestuurd en vanwege de tijdsdruk en de vakantieweken ook rechtstreeks naar de leden. De uiterste datum van persoonlijk indienen van uw kandidaatschap is 1 juni aanstaande. Natuurlijk staat u te trappelen om onze partij in de Provinciale Staten van Flevoland of Utrecht te vertegenwoordigen en wij ontvangen uw kandidatuur dan ook graag!

Mailt u één van onderstaande, ingevulde formulieren naar het volgende e-mail adres: psws19@regiomiddennederland.vvd.nl

Wij realiseren ons dat het kort dag is, daarom kan aanmelden na de datum van 1 juni ook, nog maar dan op voorspraak van de voorzitter van uw  lokale netwerk. Het regiobestuur kan daarna nog tot het najaar kandidaten toevoegen aan de lijst. De exacte tijdlijn zal worden gepresenteerd tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

De eerstvolgende ledenvergadering, onder andere voor het vaststellen van de lijsttrekkers gaan we splitsen per provincie. Voor de provincie Utrecht is deze zogenaamde ALV2A gepland op donderdag 12 juli aanstaande en voor de provincie Flevoland op maandag 16 juli aanstaande. U ontvangt hierover nog nader bericht.

Met vriendelijke groet,

namens René Drost
Waarnemend secretaris Regio Midden Nederland