Voordrachten voor lijsttrekkers verkiezingen Provinciale Staten Flevoland en waterschap Zuiderzeeland

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap. Binnen het kaderstellend advies is afgesproken dat de lijsttrekkers vooraf door de ledenvergadering worden aangewezen. Het bestuur doet een voordracht, vervolgens kunnen andere kandidaten zich ook presenteren en wordt er door de leden op een speciale ledenvergadering over de lijsttrekker gestemd.

Lijsttrekkers Provinciale Staten Flevoland en waterschap Zuiderzeeland

Het regiobestuur draagt Jan de Reus voor aan de leden als de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen in de provincie Flevoland voor de Provinciale Staten. Tom Vereijken wordt aan de leden voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van het waterschap Zuiderzeeland.

Jan de Reus is interim-manager, veelal op gebied van bedrijfsvoering/HRM met een brede passie voor Ruimtelijke Ordening. Hij is al sinds 2011 lid van Provinciale Staten, mede als fractievoorzitter en op 30 mei j.l. benoemd tot gedeputeerde. De Reus over zijn voordracht: “Flevoland is een prachtige provincie. De afgelopen 7 jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de provincie als fractievoorzitter. Daardoor heb ik me met alle dossiers mogen bezighouden. Als lijsttrekker de kar mogen trekken richting de verkiezingen zie ik als een mooie volgende stap. Ik kijk nu al uit naar een goede campagne met een sterk team en een krachtig programma. Ik ben er klaar voor.“

Tom Vereijken heeft o.a. bijdragen geleverd aan werkgroepen voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van watermanagement. Daarbij was hij vanuit de VVD-fractie de afgelopen periode actief als bestuurder van het waterschap Zuiderzeeland. Zijn motivatie: "Ik ben bijzonder vereerd met deze voordracht door het bestuur van de Regio Midden Nederland. Wateruitdagingen worden alsmaar groter, dat merkt iedereen. Ik kijk ernaar uit om samen met een sterk team en goede inhoudelijke campagne ons liberale VVD-geluid nog sterker te laten horen!”

De komende weken kunnen de lokale netwerken eventuele tegenkandidaten stellen. De sluitingsdatum is 28 juni a.s. tot 10.00 uur.

Op 16 juli a.s. is de ledenvergadering (AV-2A) waar de nieuwe lijsttrekker voor de Provinciale Staten en het waterschap wordt gekozen.